Inden du får dit trådløse internet, er det næsten umuligt at gennemskue, hvor meget data, du har behov for – og dataforbruget kan også svinge meget fra måned til måned

Selv for garvede internetbrugere, er det svært at finde frem til, hvor meget data man skal købe til en trådløs internetforbindelse. Du er måske i tvivl om, hvor ofte du vil bruge forbindelsen, og du er måske heller ikke sikker på, hvilke opgaver du vil bruge den til. Nogle vil mest bruge forbindelsen, når de er ude af huset, mens andre vil have trådløst internet som eneste internetforbindelse. Derfor er der naturligvis mange forskellige pakker at vælge imellem.

Er du meget i tvivl og har stort behov for en fast og hurtig forbindelse, bør du efter min mening starte med en forbindelse med et forholdsvis højt forbrug, for mobilselskaberne kan sætte din hastighed ned eller prisen op, hvis du har behov for mere.

Hvis du senere mener, du har mindre behov kan du altid sætte ned igen. Pas dog på med at overskride dit data, da det vil få konsekvenser for din forbindelse.

For mange er der dog ikke stort behov for en forbindelse med meget data. Hvis du kun vil bruge dit trådløse internet til at tjekke mail og en lille smule surfing, så burde 1 GB være rigeligt til dig og for de fleste, vil det være nok.

Se eksempler på priser i forhold til forbrugsbegrænsninger.

Hvilke aktiviteter sluger meget data?

Diagram

Ser du bare én video på Youtube, ryger dit forbrug hurtigt i vejret. Til gengæld kan det nærmest ikke mærkes, hvis du læser 100 mails, medmindre de indeholder billeder eller store filer, som du vil hente ned på computeren, mens du er på internettet med din trådløse forbindelse.

Hvis du vil bruge dit mobile bredbånd til jævnligt at se tv-programmer og lignende på nettet, vil du have et meget stort behov for data, da man har et højt dataforbrug ved streaming. Jeg vil dog anbefale dig at bruge en fastnetforbindelse til dette, hvis det er muligt og i så fald vil et abonnement på 1 GB som hovedregel være nok.

Men læser du flere gange dagligt mange nyheder, eller ser du jævnligt korte videoer, skal du nok overveje en forbindelse med mere data.

Kan jeg se mit dataforbrug et sted?

De fleste selskaber giver dig mulighed for at holde øje med dit forbrug. Jeg vil anbefale dig at kontakte udbyderen, hvis det er vigtigt for dig, at udbyderen tilbyder servicen.

Læs mere om dataforbrug

Kilder:
TDC: TDC’s eksempler på dataforbrug
3: 3’s databeregner