Når du køber trådløst internet, skal du også tage stilling til, hvor meget data og hastighed, du har brug for – og det kan væres svært at gennemskue.

Tidsmåler

Hvilken hastighed har jeg brug for?

Hastigheden er det, der afgør, hvor lang tid det tager at hente informationer fra internettet til din computer. Jo flere Mbit, jo hurtigere går det. Hastigheden er dog også begrænset af din computer.

De færreste har brug for en specielt hurtig forbindelse til det trådløse internet. Ser du tit tv eller videoer på nettet, anbefaler jeg dig dog at gå efter mindst 4 Mbit forbindelse. Langt de fleste trådløse internetforbindelser har hurtigere hastighed – og mange steder vil du med en hurtigere forbindelse opleve, at du ikke får den hastighed, du betaler for. Generelt vil man en del steder opleve, at man højest kan få omkring 6 Mbit på 3G-netværket. Kan du fange 4G-signaler vil du typisk mindst opleve 10 MBit eller mere.

Med andre ord vil du efter min mening sjældent behøve at lægge vægt på hastigheden, når du vælger din forbindelse – de er alle i sig selv hurtige nok, men du bør kigge på dækningskort.

Har du tit behov for hurtigt at hente større filer på 10-20 Mb eller mere kan en hurtigere forbindelse dog give mening.

Vær opmærksom på, at hastigheden også afhænger af, hvor godt et trådløst modem, du har.

Hvor meget data bør min forbindelse have?

Det er sværere at finde frem til, hvor meget data man bør købe. Bruger du ikke din forbindelse hver dag, og ser du ikke videoer eller bruger forbindelsen til telefonsamtaler, kan du med meget stor sandsynlighed nøjes med 1 GB, som er det laveste de fleste steder.
Hvis du har tænkt dig at bruge din forbindelse til mere end det og måske bruge trådløst internet som eneste forbindelse, vil jeg anbefale dig at læse min uddybende artikel om, hvor meget data man bør købe.

Bruger du kun meget sjældent dit trådløse internet, vil det formentlig være en god idé med forbrugsafregnet internet, som eksempelvis Fullrate tilbyder.

Vær især opmærksom på dataforbruget, hvis du vil se tv. Du har nemlig meget højere dataforbrug ved streaming, end ved de fleste andre aktiviteter.

Se eksempler på priser i forhold til forbrugsbegrænsninger og hastighed.

Har du et stort databehov f.eks. over de 100 GB, kan vi kun anbefale traditionelt bredbånd – Se priser på Bredbånd her

Læs mere om data og hastighed:

Kilder:
DR: DR.dk/nu faq