Hvis du overvejer trådløst internet på TDC netværk, skal du naturligvis være opmærksom på dækningen. Selv om TDC er en af de største spillere, er deres dækning ikke den bedste.

TDC tilbyder både 3G og 4G. Det er kun på Telia’s og TDC’s netværk, at du kan få 4G-dækning, men Telia har langt langt bedre dækning, udover i de store byer, hvor det er forholdsvis tæt.

Hvis du er på TDC netværk vil du dog opleve fin 3G-dækning de fleste steder, men både 3 og Telia er umiddelbart foran i yderområderne. Bor du i byerne er der som regel god dækning, men kommer du bare lidt ud på landet er der flere huller.

Derfor er det altid en god idé at tjekke din dækning på dækningskortet.

Se TDC’s dækningskort

Hvilke andre udbydere er der på TDC’s netværk?

Da der kun er fire udbydere, der har ret til at oprette deres egne netværk, kan de andre udbydere leje sig på de fire store netværk. Derfor er det ikke kun TDC selv, der bruger deres netværk.

TDC netværket er det, der bliver brugt af flest udbydere – blandt andet fordi de ejer mange af de små udbydere. Udover dem selv bruger også Telmore, Fullrate og M1 TDC netværket.

Det er præcis samme dækning, de øvrige tre udbydere kan tilbyde – de kan dog ikke tilbyde helt så høje maksimal-hastigheder som TDC, men det er langtfra alle steder, du kan forvente at komme op på de hastigheder, som de tilbyder. Så vil du gerne bruge TDC’s netværk, behøver du ikke kun se på tilbud fra dem selv – du kan roligt se på, om de mindre udbydere har abonnementer, der passer dig bedre.

Klar til at købe? Se priser på trådløst internet fra TDC og andre udbydere.