Når du køber trådløst internet, er det meget vigtigt, at du først undersøger, hvordan de forskellige udbydere dækker i dit område. Hvis ikke der er dækning i dit område, kan forbindelsen nemlig ikke leve op til det, du betaler for – og i værste fald er den ubrugelig.

Her på siden har jeg skrevet en vejledning til, hvordan du nemt undersøger, hvor god dækningen er hos de forskellige internetudbydere, der hvor du bor, så du kan finde ud af, hvem der kan levere en ordentlig forbindelse til dig.

Hvorfor skal du undersøge dækningen?

Dækning

Mange glemmer at undersøge dækningen, når de køber trådløst internet. Det er er problem, da mange af de tilbud, som umiddelbart ser attraktive ud, ofte kommer fra internetudbydere, som kun har optimal dækning i de større byer.

Hvis du kun sammenligner priser og hastigheder, kan du altså nemt ende med en sløv internetforbindelse, som på papiret giver dig en hastighed på 5 Mbit, men i realiteten kun giver dig en hastighed 0,2 Mbit. Rigtig mange ubydere kan nemlig ikke leve op til de lovede hastigheder, når man kommer udenfor de større byer.

4G er noget mange taler om, når det kommer til trådløst internet. Generelt anbefaler jeg dog, at man ikke lægger ret meget vægt på 4G. Hastigheden med 3G er hurtig nok til at du kan alt på nettet, hvis der er ordentlig dækning – det gælder også streaming af TV. I de områder, hvor der ikke er særlig god 3G-dækning er der sjældent god 4G-dækning, og derfor får du sjældent det store udbytte af pengene ved at bruge ekstra penge for at få 4G.

Hvis du mener, du har et behov, der gør 4G relevant, bør du dog især søge mod enten TDC eller Telia og Telenors fælles 4G-netværk – 3 er hægtet af i 4G-kapløbet uden for byerne, mens TDC har hentet godt ind på Telia og Telenors fælles netværk, og dermed er der stor konkurrence på 4G-dækningen. Telias netværk bliver i øvrigt også brugt af Call me, der som det eneste lavprisselskab også tilbyder 4G.

Overblik over udbydernes dækningskort

I tabellen nedenfor har jeg samlet links til dækningskortene hos en række af Danmarks største udbydere af trådløst internet. Jeg vil anbefale, at du bruger oversigten her på siden sammen med min prisoversig.

Jeg har markeret én internetudbyder fra hvert 3g netværk med gult, så du nemt kan danne dig et overblik over, hvordan de forskellige selskaber dækker, der hvor du vil bruge din trådløse forbindelse.

MobiludbyderMobilnetværkSe dækningskort
OisterHI3Gdækningskort
TDCTDCinternet dækning
TelmoreTDCMobil dokning
FullrateTDCdækningskort
TeliaTeliainternet dækning
CallmeTeliaMobil dokning
TelenorTelenortelenor signal dækning
CBBTelenorcbb dækning

Vil du være helt sikker på, du undgår bøvl med langsomme hastigheder, kan du også lave et mere avanceret tjek af masterne, der bruges til trådløst internet. Du kan også læse min holdning til de fire danske netværks dækning.

Vær opmærksom på, at det kun er Telia, 3 TDC og Call me, der tilbyder 4G-dækning. Er du på et 4G-abonnement, kan du dog stadig modtage 3G-dækning. Hvis du ikke har let ved at gennemskue forskellene, kan du læse min artikel om de tekniske betegnelser.

Ved du ikke hvem din internetudbyder er?

Hvis du allerede har en trådløs internetforbindelse men ikke er sikker på, hvem din internetudbyder er, kan du nemt finde ud af det ved at følge guiden: Sådan finder du din internetudbyder.

Læs mere om dækning