Hvem leverer det bedste trådløse internet?

Trustpilot.dk hjælper dig til hurtigt at finde ud af, hvad andre danskere mener om de enkelte leverandører – det kan hjælpe dig med at finde den rette leverandør for netop dig

Trustpilot.dk er en hjemmeside, hvor folk kan anmelde de virksomheder, som de har købt en vare eller produkt hos. Hvis du gerne vil vide, hvad folk mener om en leverandør, men du ikke kender nogen der bruger leverandøren eller gerne vil have flere holdninger, før du tager et valg, kan det være en god idé at undersøge, hvad folk skriver på trustpilot.dk

På hjemmesiden giver brugerne virksomhederne en karakter mellem 1 og 10, hvor 10 er det højeste. Der kan dog være stor forskel på, hvad man lægger vægt på, så derfor vil jeg råde dig til også at læse brugernes kommentarer til virksomhederne. Virksomhederne svarer også ofte på kritikken, hvilket kan være med til at give dig et endnu bedre billede af, hvor hjælpsomme og servicemindede de forskellige leverandører er.

Meningsbobler

Brug det kritisk

Trustpilot er et godt værktøj, men det er ikke uden problemer. En del virksomheder opfordrer kunderne til at skrive en anmeldelse på Trustpilot efter et køb. Personligt tror jeg, man ellers har en større tendens til at ville skrive en anmeldelse, hvis man er utilfreds, men ved at opfordre kunderne, vil flere af de tilfredse efter min mening også skrive. Derfor kan det måske være med til at give en bedre score, end de der ikke opfordrer deres kunder til det.

Vær også opmærksom på, at scoren kan være påvirket af tidligere problemer, som der er rettet op på, og også af den grund kan det være en god idé at læse brugernes kommentarer.

Husk også at tage højde for, at det er virksomheden som helhed, der bliver vurderet. Derfor kan tingene, der trækker ned være ligegyldige for dig, hvis du kun vil have trådløst internet.

Nedenfor kan du klikke dig ind på de enkelte leverandørers sider på trustpilot.dk. Jeg anbefaler dog også, at du tager højde for både priser og hvordan dækningen er i dit område.

Lige nu er CBB Mobil den højest rangerede udbyder af trådløst internet.

Læs mere om trådløst internet